Договор публичной оферты

Секс шоп "Intimio", в особі інтернет-магазину intimio.com.ua (далі-ПРОДАВЕЦЬ), публікує цей договір, який є публічним договором-офертою на адресу фізичних осіб (далі-ПОКУПЕЦЬ) про наступне:

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ:

Покупець - фізична особа, яка розміщує Замовлення на Сайті, або зазначена як одержувач Товару. Погоджуючись з умовами оферти, ПОКУПЕЦЬ підтверджує, що він є дієздатним громадянином, який досяг 18 років;

Продавець - секс шоп "Intimio";

Інтернет-магазин - Інтернет-сайт, розташований в мережі Інтернет, та має адресу intimio.com.ua. На ньому представлені ТОВАРИ, пропоновані ПРОДАВЦЕМ своїм Покупцям, а також умови доставки, оплати та обміну цих товарів;

Сайт - https://intimio.com.ua

Замовлення - Належним чином оформлений запит Покупця на доставку за вказаною адресою ТОВАРІВ, розміщений Покупцем самостійно на Сайті, по телефону або за допомогою мобільних месенджерів;

Товар - об'єкт матеріального світу, не вилучений з цивільного обороту і представлений до продажу на Сайті.

1. Предмет договору-оферти.

1.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується передати у власність ПОКУПЦЮ, а ПОКУПЕЦЬ зобов'язується сплатити і прийняти замовлений в інтернет-магазині ТОВАР.

2. Момент укладання договору.

2.1. Текст даного Договору є публічною офертою (відповідно до статті 638 та статті 641 Цивільного кодексу України).

2.2. Відповідно до статті 642 Цивільного Кодексу України у разі прийняття викладених нижче умов і оплати послуг, фізична особа, яка провадить акцепт цієї оферти стає Покупцем (відповідно до ч.2 ст. 642 ЦК України акцепт оферти рівносильний укладенню договору на умовах, викладених в оферті), а ПРОДАВЕЦЬ і ПОКУПЕЦЬ спільно - сторонами договору оферти.

2.3. Факт оформлення ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРУ у ПРОДАВЦЯ як самостійно, так і по телефону або в месенджерах, є беззаперечним прийняттям даного Договору, і ПОКУПЕЦЬ розглядається як особа, яка вступила з ПРОДАВЦЕМ у договірні відносини. Якщо ПОКУПЕЦЬ не згоден з її умовами, або з будь-яким пунктом умов, ПРОДАВЕЦЬ пропонує ПОКУПЦЕВІ відмовитися від укладення Договору оферти і використання послуг ПРОДАВЦЯ.

2.4. Оформлення заказу:

Покупець проходить процедуру реєстрації на САЙТІ ПРОДАВЦЯ з обов'язковим підтвердженням ознайомлення з умовами даного Договору оферти. ПОКУПЕЦЬ несе відповідальність за достовірність наданої при оформленні реєстрації та Замовлення інформації. В іншому випадку ПРОДАВЕЦЬ не несе відповідальності за своєчасну доставку.

Зареєстрований ПОКУПЕЦЬ Інтернет-магазину має право оформити Замовлення на будь-який товар, представлений і наявний на Сайті ПРОДАВЦЯ. Здійснюючи ЗАМОВЛЕННЯ на Сайті Інтернет-магазину, ПОКУПЕЦЬ приймає на себе зобов'язання по оплаті ЗАМОВЛЕННЯ / ТОВАРУ і його приймання, а ПРОДАВЕЦЬ приймає зобов'язання з доставки та передачі у власність покупця оплаченого ЗАМОВЛЕННЯ / ТОВАРУ.

Замовлення приймаються ПРОДАВЦЕМ через систему прийняття ЗАМОВЛЕНЬ, інтегровану в Сайт ПРОДАВЦЯ, а також по телефону і через мобільні месенджери.

ПРОДАВЕЦЬ вправі обмежити кількість ТОВАРІВ, які покупець оформляє в замовленні, проінформувавши про це ПОКУПЦЯ.

Після отримання Замовлення ПРОДАВЕЦЬ надає відповідального менеджера, який від імені Продавця погоджує з Покупцем всі істотні умови, в т. ч. доставки, вартості замовлення і оплати ТОВАРУ.

При відсутності ТОВАРУ на складі ПРОДАВЦЯ останній зобов'язаний проінформувати про це ПОКУПЦЯ в письмовій (за допомогою електронної пошти) або усній формі (за допомогою телефонного зв'язку). В цьому випадку Покупець має право замінити відсутній ТОВАР аналогічним ТОВАРОМ / відмовитися від даного ТОВАРУ / скасувати Замовлення.

Покупець має право повністю або частково відмовитися від придбання ТОВАРУ в будь-який момент до оплати ТОВАРУ, поставивши до відома ПРОДАВЦЯ по електронній пошті з адреси, вказаної Покупцем при реєстрації на Сайті, а також по телефону або при доставці ТОВАРУ представником служби доставки.

ПРОДАВЕЦЬ залишає за собою право в односторонньому порядку припинити прийом Замовлень від покупця і відвантаження ТОВАРУ ПОКУПЦЮ, а також обмежити надання права участі покупця в акціях, що проводяться ПРОДАВЦЕМ, якщо ПОКУПЕЦЬ систематично порушує умови даного Договору оферти або робить негативний вплив на роботу Інтернет-магазину шляхом надмірного завантаження служб Інтернет-магазину.

Підтвердження узгоджених умов відвантаження, доставки і оплати ТОВАРУ висилаються ПРОДАВЦЕМ по електронній пошті.

На підставі отриманого Замовлення і узгоджених умов ПРОДАВЕЦЬ відвантажує Товар ПОКУПЦЕВІ.

3. Ціна ТОВАРУ.

3.1. Ціни в Інтернет-магазині вказані в гривнях за одиницю ТОВАРУ.

3.2. Тарифи на надання послуг з доставки, навантаження-розвантаження, підйомі ТОВАРУ залежать від тарифів служби доставки.

3.3. У разі невірно зазначеної ціни ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується при першій можливості повідомити про це Покупця. При цьому ПОКУПЕЦЬ має право відмовитися від придбання ТОВАРУ повністю або частково. При неможливості зв'язатися з Покупцем Замовлення вважається скасованим.

3.4. ПРОДАВЕЦЬ залишає за собою право змінювати ціни в односторонньому порядку. При цьому ціна ТОВАРІВ, сплачених Покупцем, зміні не підлягає.

4. Оплата ТОВАРУ.

4.1. Повна вартість Замовлення складається з вартості ТОВАРУ в Інтернет-магазині і вартості доставки. Вартість доставки ПОКУПЕЦЬ сплачує при отриманні Замовлення самостійно.

4.2. ПОКУПЕЦЬ оплачує Замовлення будь-яким способом, обраним в Інтернет-магазині.

4.3. При безготівковій формі оплати обов'язок покупця щодо сплати ціни ТОВАРУ вважається виконаним з моменту надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця в розмірі 100% (ста відсотків) передоплати.

4.4. При безготівковій формі оплати прострочення сплати Покупцем ціни ТОВАРУ на термін понад 3 (трьох) днів є істотним порушенням цього договору. В цьому випадку ПРОДАВЕЦЬ вправі в односторонньому порядку без застосування до нього штрафних санкцій відмовитися від виконання цього договору, повідомивши про це покупця.

4.5. При оплаті через службу доставки, прострочення сплати Покупцем ціни ТОВАРУ в зазначений термін безкоштовного зберігання є порушенням цього договору. В цьому випадку ПРОДАВЕЦЬ вправі в односторонньому порядку без застосування до нього штрафних санкцій відмовитися від виконання цього договору, повідомивши про це покупця. ТОВАР буде повернений до ПРОДАВЦЯ.

4.6. ТОВАРИ поставляються ПОКУПЦЕВІ за цінами, найменуванню, в кількості, що відповідає ЗАМОВЛЕННЮ Покупця.

5. Доставка ТОВАРУ.

5.1. ПРОДАВЕЦЬ здійснює доставку ТОВАРУ за допомогою зовнішньої служби доставки.

5.2. Вартість доставки може варіюватися в залежності від ваги, розмірів, вартості ТОВАРУ, а так само регіону і способу доставки.

5.3. При передачі ТОВАРУ ПОКУПЦЕВІ представник служби доставки має право вимагати документ, що засвідчує особу покупця, з метою протидії шахрайству.

5.4. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується докласти всіх можливих зусиль для здійснення доставки ТОВАРУ, замовленого Покупцем, в терміни, зазначені на Сайті. Проте, ПРОДАВЕЦЬ не бере на себе відповідальність за затримки, що сталося не з вини ПРОДАВЦЯ.

5.5. Право власності на ТОВАР і всі ризики, пов'язані з правом власності, переходять до ПОКУПЦЯ в момент отримання ТОВАРУ ПОКУПЦЕМ, що підтверджується підписом ПОКУПЦЯ в відвантажувальних документах, що підтверджують доставку.

5.6. У разі зміни терміну поставки, ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується негайно інформувати ПОКУПЦЯ про зміну умов поставки з метою отримання згоди на нові умови виконання Замовлення в цілому, або в частині. ПРОДАВЕЦЬ інформує ПОКУПЦЯ за допомогою телефонного або електронного зв'язку.

5.7. Доставка ТОВАРУ ПОКУПЦЮ здійснюється за адресою, яка вказана при оформленні ЗАМОВЛЕННЯ, і в терміни, узгоджені Покупцем і менеджером ПРОДАВЦЯ.

5.8. Неявка покупця або не вчинення інших необхідних дій для прийняття ТОВАРУ можуть розглядатися ПРОДАВЦЕМ в якості відмови покупця від виконання договору.

6. Гарантії на ТОВАР.

6.1. На весь товар, який реалізується в Інтернет-магазині, є всі необхідні сертифікати для продажу відповідно до законодавства України.

6.2. Термін придатності на ТОВАР і умови його зберігання вказуються на упаковці ТОВАРУ.

6.3. За винятком гарантій, прямо вказаних у тексті Оферти, ПРОДАВЕЦЬ не надає ніяких інших прямих або непрямих гарантій за Договором оферти.

7. Права та обов'язки сторін.

7.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується:

7.1.1. Надати ПОКУПЦЕВІ на сайті Інтернет-магазину інформацію про основні властивості ТОВАРУ, про місце виготовлення ТОВАРУ, про повне фірмове найменування (найменування) Продавця, про ціну і про умови придбання ТОВАРУ, про його доставку, про порядок оплати ТОВАРУ, а також про термін, протягом якого діє пропозиція про укладення Договору.

7.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію ПОКУПЦЯ і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених українським законодавством. Приватна інформація ПОКУПЦЯ використовується тільки для надання якісного сервісу - підтвердження замовлення, його доставки та гарантійного обслуговування (якщо це передбачено).

7.1.3. Надати ПОКУПЦЕВІ можливість отримання безкоштовних телефонних консультацій за телефонами, вказаними на Сайті Інтернет-магазину, або через месенджери. Обсяг консультацій обмежується конкретними питаннями, пов'язаними з виконанням ЗАМОВЛЕННЯ.

7.1.4. ПРОДАВЕЦЬ залишає за собою право змінювати даний ДОГОВІР в односторонньому порядку до моменту його укладення.

7.1.5. Надати ПОКУПЦЕВІ в письмовій формі на Сайті інформацію про товар, передбачену Законом України «Про захист прав споживачів», а також передбачену пунктом 9 цього Договору інформацію про порядок і терміни повернення товару.

7.2. Покупець зобов'язується:

7.2.1. До моменту укладення договору ознайомитися зі змістом договору-оферти, умовами оплати та доставки на Сайті Інтернет-магазину.

7.2.2. Надавати достовірну інформацію про себе (ПІБ, контактні телефони, адресу електронної пошти) і реквізити для доставки ТОВАРУ.

7.2.3. Прийняти та оплатити ТОВАР в зазначені в цьому ДОГОВОРІ терміни.

8. Відповідальність сторін та вирішення спорів.

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за доставку Замовлення, якщо Покупцем вказано неправильну адресу доставки.

8.3. ПРОДАВЕЦЬ не несе відповідальності, якщо очікування ПОКУПЦЯ про споживчі властивості ТОВАРУ виявилися не виправдані.

8.4. Покупець, оформляючи Замовлення, несе відповідальність за достовірність наданої інформації про себе, а також підтверджує, що з умовами цього Договору ознайомлений і згоден.

8.5. ПРОДАВЕЦЬ не несе відповідальності за неможливість обслуговування ПОКУПЦЯ з яких-небудь незалежних від нього причин, включаючи порушення роботи ліній зв'язку, несправність обладнання, невиконання зобов'язань постачальників тих чи інших послуг.

8.6. У разі якщо з якої-небудь причини ПРОДАВЕЦЬ не відвантажить ТОВАР Покупцеві або відвантажить ТОВАР з порушенням термінів, відповідальність Продавця за допущене порушення Договору оферти обмежуються виключно продовженням термінів доставки Товару.

8.7. ПРОДАВЕЦЬ за жодних обставин не несе відповідальності за Договором оферти за:

a) будь-які дії та / або бездіяльності, що є прямим або непрямим результатом дій / бездіяльності будь-яких третіх сторін;

б) будь-які непрямі збитки та / або упущену вигоду покупця і / або третіх сторін незалежно від того, міг ПРОДАВЕЦЬ передбачити можливість таких збитків чи ні;

в) використання (неможливість використання) і які б то не було наслідки використання (неможливості використання) Покупцем обраної ним форми оплати ТОВАРУ за Договором оферти.

8.8. Сукупна відповідальність Продавця за Договором оферти, по будь-яким позовом або претензії щодо Договору оферти або його виконання, обмежується сумою платежу, сплаченого ПРОДАВЦЕВІ Покупцем за Договором оферти.

8.9. Не вступаючи в суперечність із зазначеним вище, ПРОДАВЕЦЬ звільняється від відповідальності за порушення умов Договору оферти, якщо таке порушення викликане дією обставин непереборної сили (форс-мажор), включаючи: дії органів державної влади, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні дії, відсутність електроенергії та / або збоїв роботи комп'ютерної мережі, страйки, громадянські заворушення, безлади, будь-які інші обставини, не обмежуючись перерахованим, які можуть вплинути на виконання ПРОДАВЦЕМ Договору оферти.

8.10. Всі суперечки і розбіжності, що виникають при виконанні Сторонами зобов'язань за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості їх усунення, СТОРОНИ мають право звернутися за судовим захистом своїх інтересів.

9. Повернення і обмін товару.

9.1. Претензії по ТОВАРУ неналежної якості.

Під ТОВАРОМ неналежної якості мається на увазі ТОВАР, який не може забезпечити виконання своїх функціональних якостей. Отриманий ТОВАР повинен відповідати опису на сайті. ТОВАР, елементи дизайну або оформлення якого відмінні від заявлених в описі на сайті - не є неналежним ТОВАРОМ.

Зовнішній вигляд і асортимент ТОВАРУ, а також комплектність всього замовлення повинні бути перевірені Покупцем в момент доставки ТОВАРУ.

Якщо ПОКУПЦЕВІ переданий ТОВАР неналежної якості, і воно не було заздалегідь обумовлено ПРОДАВЦЕМ, ПОКУПЕЦЬ має право скористатися положеннями Закону України «Про захист прав споживачів» і вимагати заміни ТОВАРУ, відмовитися від виконання договору купівлі-продажу, повернути ТОВАР неналежної якості і зажадати повернення сплаченої за товар грошової суми.

В усіх інших випадках товар належної якості поверненню та обміну підлягає згідно з постановою Кабінета Міністрів України № 172 від 19.03.1994р.

ПЕРЕЛІК ТОВАРІВ, ЯКІ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ ОБМІНУ АБО ПОВЕРНЕННЮ

  • корсетні товари;

  • натільна та постільна білизна;

  • панчішно-шкарпеткові вироби;

  • пір'яні та пухові вироби;

  • рукавички;

  • гребінці та масажні щітки;

  • товари в аерозольній упаковці;

  • парфюмерно-косметичні вироби;

  • лікарські препарати та засоби;

  • предмети особистої гігієни та інші товари, які контактують з інтимними частинами тіла.

ПРОДАВЕЦЬ зобов'язаний прийняти ТОВАР неналежної якості у Покупця і провести перевірку якості товару (експертизу) протягом 20 днів з дня пред'явлення зазначеної вимоги. При підтвердженні неналежної якості ТОВАРУ, ПРОДАВЕЦЬ зобов'язаний повернути сплачені за ТОВАР кошти або обміняти ТОВАР на аналогічний.

Повернення грошових коштів ПОКУПЦЕВІ проводиться протягом 10 (десяти) банківських днів після позитивного рішення експертизи (визнання експертизою якості ТОВАРУ неналежним) на банківський рахунок ПОКУПЦЯ. При поверненні ТОВАРУ неналежної якості ПРОДАВЕЦЬ відшкодовує ПОКУПЦЮ вартість поверненого ТОВАРУ і, вартість комісії за переказ грошових коштів і вартість сплаченої споживачем доставки.

У разі коректного виконання Замовлення ПРОДАВЦЕМ ПОКУПЕЦЬ має право повністю або частково відмовитися від придбання ТОВАРУ при передачі ТОВАРУ представником служби доставки, сплативши при цьому повну вартість доставки.

9.2. Будь-які з перерахованих вимог повинні бути пред'явлені Покупцем у письмовій формі поштою.

9.3. Вимога покупця про обмін або повернення ТОВАРУ підлягає задоволенню, якщо ТОВАР неналежної якості не був у споживанні, збережено його споживчі властивості, збережена і не порушена упаковка, і підтвердження факту купівлі цього ТОВАРУ в Інтернет-магазині Продавця.

9.4. Покупець компенсує ПРОДАВЦЕВІ необхідні транспортні витрати, понесені у зв'язку з організацією обміну або повернення неналежного ТОВАРУ.

10. Форс-мажорні обставини.

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором на час дії непереборної сили. Під непереборною силою розуміються надзвичайні і непереборні за даних умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов'язань Сторонами за цим Договором. До них відносяться стихійні явища (землетруси, повені і т.д.), обставини суспільного життя (воєнні дії, надзвичайні стани, найбільші страйки, епідемії і т.д.), заборонні заходи державних органів (заборона перевезень, валютні обмеження, міжнародні санкції заборони на торгівлю і т.д.). Протягом цього часу СТОРОНИ не мають взаємних претензій, і кожна з сторін приймає на себе свій ризик наслідків форс-мажорних обставин.

11. Термін дії договору.

11.1. Даний Договір набирає чинності з моменту звернення покупця в Інтернет-магазин і оформлення ЗАМОВЛЕННЯ, і закінчується при повному виконанні зобов'язань Сторонами.

12. Персональні дані.

12.1. ПРОДАВЕЦЬ збирає і обробляє персональні дані ПОКУПЦІВ (а саме: прізвище, ім'я; адреса доставки; контактний телефон) з метою:

- Виконання умов цього Договору;

- Доставки Покупцеві замовленого Товару.

12.2. Здійснюючи Замовлення ТОВАРУ в Інтернет-магазині, Покупець дає згоду на збір і обробку персональних даних про себе з метою здійснення доставки замовленого ТОВАРУ і виконання умов цього Договору.

12.3. При зборі та обробці персональних даних ПОКУПЦІВ, ПРОДАВЕЦЬ не переслідує інших цілей, окрім встановлених в п.12.1 цього Договору.

12.4. Доступ до персональних даних ПОКУПЦІВ мають тільки особи, що мають безпосереднє відношення до виконання ЗАМОВЛЕНЬ.

12.5. Інформація про покупця може бути передана офіційним органам строго відповідно до вимог законодавства України.

12.6. ПРОДАВЕЦЬ має право направляти ПОКУПЦЕВІ рекламні або інформаційні повідомлення. Покупець має право відмовитися від рекламно-інформаційних повідомлень, направивши ПРОДАВЦЕВІ відповідне письмове повідомлення.